عید سعید فطر بر خوبان روزه دار ضیافت الهی مبارک

عید میهمانان سی روز، ضیافت الهی؛ عید سعید فطر بر همه خوبان و تقوی پیشگان جهان، مبارک باد

معشوقه به نام من و کام دگران است

چون غرّه شوّال که عید رمضان است

یادش به خیر؛ این چند بیت کوتاه را هم یک وقتی در شرح حدیث مبارک امیر پارسایان، حضرت مولی الموحدین؛ علی(ع) ودر فضیلت عید سرودم.

حضرت علی(ع):

«کُلُّ یَومٍ لاَ یُعصَی اللهُ فِیهِ فَهُوَ یَومُ عیِدٍ»

هر روزی که در آن از فرامین الهی، نافرمانی نشود؛ همان روز عید است.

حالا اشعار ناقابل حقیر:

شخصی آمد شبی ز من پرسید

که کدام است روز خرّم عید؟

چه کنم تا که عید بگذارم؟

به بطالت و یا به عیش و نوید؟

گاه شادیست یا گه عبرت؟

وقت شرک است یا دم توحید؟

به طرب بگذرانمش یا غم  ؟

به شراب و ترانه یا به امید؟

به فسانه به مطربی به هوس؟

به طمع یا فریب یا تهدید؟

چه کنم چون که سخت در عجبم؟

روز وعد است؛ عید یا که وعید؟

گفتمش نیک پرسشی کردی

که جوابش رهاند از تردید

لیک از من مپرس چون من نیز

باید این پرسشت کنم تجدید

پرسم از آنکه نیک می داند

اسوه دانش است و مرد سعید

صاحب حکمت است و علم کتاب

قول و فعلش همه حکیم و سدید

آنچه فرمود در فضیلت عید

غیر از او از کسی،کسی نشنید

از علی پرس آنکه با یاران

یا که شاید به هر که می پرسید

گفت:« هر روز و لحظه ای که در آن

نشود معصیت؛ همان است عید»

                       (حامد)      

/ 0 نظر / 11 بازدید