یاد علی

این هم یک رباعی در ابراز ارادت به مقام شامخ ولایت:

من مشتعل عشق علی هستم و بس

با یاد علی می کشد این سینه نفس

با عشق علی، خدا به من روی کند

با یاد علی، خدا به فریادم رس  

                                              حامد

/ 0 نظر / 9 بازدید